Viimeksi julkaistu 6.6.2021 2.10

Pöytäkirjan asiakohta PTK 94/2020 vp Täysistunto Tiistai 16.6.2020 klo 14.02—16.54

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 9/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 63/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.