Viimeksi julkaistu 18.2.2022 8.15

Pöytäkirjan asiakohta PTK 94/2020 vp Täysistunto Tiistai 16.6.2020 klo 14.02—16.54

7. Hallituksen esitys  eduskunnalle laiksi  työttömyysturvalain  6 luvun 7 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 94/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 13/2020 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelu
15.48 
Heikki Autto kok :

Arvoisa puhemies! Tänään on tietysti historiallinen päivä. Suomi sotien jälkeen oli elänyt 75 vuotta normaalioloissa, kunnes maaliskuussa jouduttiin toteamaan maassa vallitsevat poikkeusolot, ja tänään poikkeusolot ovat nyt kolmen kuukauden jälkeen päättyneet. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pandemian meille tuoma uhka olisi ohi tai että tilanne meidän päätöksentekijöiden kannalta muuttuisi jotenkin helpommaksi, ehkä jopa päinvastoin.  

Suomi on yhteiskunta, jossa on hyvä varautumisen taso. Me olemme yhteiskunta, jossa on viisaasti osattu jo ennalta varautua ja harjoitella mahdollisia erilaisia vaaroja varten. Se, että Suomi on maailman toimivin yhteiskunta, on hyvin näkynyt tämän koronapandemiatilanteen aikana, ja tilanne on saatu Suomessa hyvin hallintaan. Mutta tosiaan se, että tautitilanne ja sitä myötä kansanterveyden tilanne on saatu turvalliseksi, ei tietenkään poista sitä, etteivätkö kriisin taloudelliset vaikutukset yhä uhkaa Suomea ja suomalaisia. Tässä mielessä, arvoisa puhemies, varmasti se kaikkein vaativin työ päätöksentekijöillä on vasta edessä. 

On hyvä, että nyt jatketaan tätä lomautetuksi joutuvien karenssin poistoa vuoden loppuun saakka. Täällä mietinnössä esillä olevat tiedot työttömyystilanteesta, lomautettuina olevista ja lomautusuhan alla olevista ovat varsin rajuja. Viimeisimpien tietojen mukaan — tämä on päivätty 7.6. — oli kokoaikaisesti lomautettuja työttöminä työnhakijoina yhteensä 144 237 henkilöä ja muita työttömiä työnhakijoita yhteensä 291 394 henkilöä. TE-toimistoille keväällä saapuneita lomautuksia koskevia yt-ilmoituksia oli tuohon ajankohtaan mennessä kirjattu noin 5 800 työnantajan toimesta, ja ne koskivat noin 540 000:ta työntekijää.  

Nämä ovat todella vakavia lukuja suomalaisten tulevan hyvinvoinnin kannalta. Meidän tulee tehdä kaikki toimet, jotta myös kansantalouden tila tulee turvatuksi, kun pääsemme kohti normaalioloja. Tässä mielessä uskon, että eduskunta ja eduskunnassa oppositio haluaa ojentaa hallitukselle käden ja kaikki työkalut käyttöön, jotta Suomessa saadaan työllisyystoimia tehtyä ja kansantalous nyt nopeasti elpymään, jotta pääsemme takaisin kestävän kasvun uralle tämän pandemiatilanteen jälkeen. 

15.51 
Aki Lindén sd :

Arvoisa puhemies! Oma puheenvuoroni on hyvin samanhenkinen kuin edustaja Autton puheenvuoro äsken. Olen ottanut tavakseni, että en toista samoja lukuja vain sen takia, että saisin ne kirjatuksi pöytäkirjaan itse sanominani, mutta niin kuin edustaja Autto tuossa totesi, noin puolta miljoonaa suomalaista koskee työttömyys muodossa tai toisessa tällä hetkellä, ja perheenjäsenet päälle, eli olemme todella nyt tässä kaksoiskriisissä siirtyneet terveyskriisistä jo joku aika sitten talouskriisin hoitoon.  

Tämä asia on erittäin tärkeä kuten myös seuraava pykälä, jossa en käytä puheenvuoroa. Siinähän rahoitetaan 600 miljoonalla eurolla meidän työttömyysturvaamme.  

Eli tällä tavalla me nyt yritämme tästä kriisistä selviytyä, ja varmasti tulemme selviämään. Usein nämä jatkolait, niin kuin tämäkin on jo aiemmin säädetyn asian jatkamista, menevät täällä aika eleettömästi, ja se on tietysti ihan tyylikästä, mutta se ei vähennä näiden asioiden painoarvoa.  

15.52 
Hanna Huttunen kesk :

Arvoisa puhemies! Samoin kuin edustaja Lindén, en toista esitettyjä puheenvuoroja. Totean vain, että tälle esitykselle on varmasti paikkansa.  

Vaikka monella alalla kesä on nytten ollut varsin vilkas — tämä työttömyys‑ ja lomautuspiikkihän ei ole koskenut kaikkia aloja — niin siitä huolimatta tiedän, että monet yrittäjät pohtivat jo tulevaa syksyä ja tulevaa talvea. Varsinkin kausiluontoisilla aloilla aletaan varmaan vetämään käsijarrua nyt jo kesän jälkeen, elikkä kohti alkavia kylmiä kuukausia. Niinpä ollen tämän jatkoaika tulee olemaan erittäin tarpeellinen. Tiedän, että monessa perheessä vähän pelonsekaisin tuntein mietitään jo sitä tulevaa talvea — paitsi sitä, iskeekö koronapandemia uudestaan, myös sitä, rohkaistuvatko työnantajat palkkaamaan työntekijöitä vasten talvea ja vasten tätä hiljaista aikaa — jotenka tämä on erittäin tervetullut lisä.  

Ja kuten tässä todettiin jo äsken, meidän tehtävänämme täällä talossa on huolehtia siitä, että yhteiskunta ei pysähdy, ja tämä päätös on yksi osa sitä päätöksentekoa.  

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 94/2020 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.