Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.41

Pöytäkirjan asiakohta PTK 95/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 5.10.2016 klo 13.59—17.00

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 171/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.