Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.10

Pöytäkirjan asiakohta PTK 95/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 5.10.2016 klo 13.59

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 172/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.