Pöytäkirjan asiakohta
PTK
95
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 5.10.2016 klo 13.59—17.00
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 6.10.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 5.10.2016 17:26