Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 95/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 5.10.2016 klo 13.59

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 164/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.