Viimeksi julkaistu 10.9.2021 14.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 95/2021 vp Täysistunto Perjantai 10.9.2021 klo 12.59—13.30

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 26/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 12/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.9.2021 pidettävään täysistuntoon.