Viimeksi julkaistu 5.6.2021 8.29

Pöytäkirjan asiakohta PTK 96/2017 vp Täysistunto Perjantai 29.9.2017 klo 12.59—13.19

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 95/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 15/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.10.2017 pidettävään täysistuntoon.