Viimeksi julkaistu 5.6.2021 15.51

Pöytäkirjan asiakohta PTK 96/2018 vp Täysistunto Perjantai 5.10.2018 klo 13.04—13.08

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 110/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 9/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.10.2018 pidettävään täysistuntoon.