Pöytäkirjan asiakohta
PTK
96
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 5.10.2018 klo 13.04—13.08
9
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden verotusmenettelyä koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 9.10.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 5.10.2018 13:48