Pöytäkirjan asiakohta
PTK
96
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 17.6.2020 klo 13.59—14.58
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 17.6.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 17.6.2020 15.42