Viimeksi julkaistu 14.9.2021 18.21

Pöytäkirjan asiakohta PTK 96/2021 vp Täysistunto Tiistai 14.9.2021 klo 14.00—17.54

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 28/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 19/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.9.2021 pidettävään täysistuntoon.