Viimeksi julkaistu 5.6.2021 9.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 97/2017 vp Täysistunto Tiistai 3.10.2017 klo 13.59—18.47

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 95/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 15/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 95/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.