Viimeksi julkaistu 5.6.2021 15.51

Pöytäkirjan asiakohta PTK 97/2018 vp Täysistunto Tiistai 9.10.2018 klo 14.00—17.39

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 4/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 30/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.