Viimeksi julkaistu 27.9.2021 14.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 97/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 15.9.2021 klo 13.59—19.43

10. Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2020

KertomusK 1/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 8/2021 vp
Ainoa käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 8/2021 vp. Nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta.  

Avaan keskustelun. Edustaja Risikko, poissa. — Edustaja Aittakumpu, olkaa hyvä. 

Keskustelu
18.04 
Pekka Aittakumpu kesk :

Arvoisa puhemies! Kiitän sivistysvaliokuntaa hyvästä mietinnöstä. Mielestäni on meille suomalaisille ja meidän asenteellemme kuvaavaa, että tämä mietintö lähtee liikkeelle korostamalla kirjastojen yleistä yhteiskunnallista merkitystä. Valiokunta toteaa, että kirjastot tukevat toiminnallaan kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen paitsi tiedon saamisen myös kulttuurin harrastamisen näkökulmasta. Kirjastot ovat suomalaisille tärkeitä. Niitä käytetään paljon, ja niiden kautta olemme voineet kansana kasvaa ja vahvistua ja pärjätä muuttuvassa maailmassa. 

Arvoisa puhemies! Keskustalle on Santeri Alkion ajoista alkaen ollut keskeisenä arvona se, että haluamme tukea ja vahvistaa ihmisten itseauttamiskykyä. Tässä kirjastot ovat tärkeässä asemassa, koska niiden kautta syvennetään ja laajennetaan tietoa, kulttuuria ja sivistystä. Meidän itse kunkin ja koko maan on katsottava eteenpäin, ja tässä meitä kirjastot merkittävästi auttavat. 

Kuten valiokunta mietinnössään toteaa, Eduskunnan kirjasto palvelee eduskuntaa toimialallaan ja toimii eduskunnan keskusarkistona. Se toimii myös julkisena oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona. Kirjaston hallituksen jäsenenä on ollut antoisaa tutustua sitäkin kautta Eduskunnan kirjaston toimintaan ja havaita se, miten Eduskunnan kirjaston toimintaa arvostetaan yli puoluerajojen. 

Kiitän Eduskunnan kirjaston henkilökuntaa hyvästä työstä. Kirjasto on voinut korona-aikanakin mahdollisuuksien mukaan ja rajoitusten puitteissa palvella kansanedustajia ja muita kirjaston palveluita tarvitsevia. Palvelut ovat tosiaan olleet rajattuja, välillä enemmän, välillä vähemmän, tilat ovat olleet välillä kokonaan suljettuna, ja välillä ne ovat olleet noutokirjastotyyppisesti auki. 

Vuoden 2020 aikana kirjastoa työllistivät myös erilaiset hankkeet ja muun muassa uuden Alma-kirjastojärjestelmän käyttöönotto. Alma on laajentanut kirjaston asiakkaiden pääsyä e-kirjojen ja elektronisten lehtien pariin. Tämä on ollut hyvää nykyajassa kiinni pysymistä ja laajentanut kirjaston käyttömahdollisuuksia. 

Kirjaston ja arkiston tietopalvelu toimivat vuonna 2020 lähes normaalilla tavalla. Tietopalvelu palvelee muun muassa toimittajia, tutkijoita ja opiskelijoita. Tässä ajassa, jossa liikkuu mitä erilaisinta tietoa, on yhä tärkeämpää, että on mahdollisimman helposti saatavilla tarvittaessa opastettuna luotettavaa tietoa, tosiasioita, faktoja. Näitä tarjoamalla Eduskunnan kirjasto toteuttaa tärkeää, sille laissa määriteltyä tehtäväänsä. Eduskunnan kirjaston toimintaa kannattaa edelleen kehittää. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Ja edustaja Kiuru, Pauli, olkaa hyvä. 

18.08 
Pauli Kiuru kok :

Arvoisa puhemies! Kiitos edustaja Aittakummulle hyvästä puheenvuorosta. Valiokunnan puheenjohtaja Risikko on valitettavasti estynyt pääsemään tähän, mutta kiitän myös häntä ja valiokuntaa tästä mietinnöstä. Täytyy sanoa, että kirjaston toiminta on saanut tässä ihan hyvän palautteen ja se tietysti kirjaston hallituksen puheenjohtajana myös minua lämmittää. 

Työntekijät ovat tehneet hyvää työtä myös korona-aikana. Kirjasto tarjoaa peruspalvelua oikeudellisen tiedon, yhteiskuntatiedon ja eduskuntatiedon osalta sekä tämän talon henkilökunnalle että myös kaikille kansalaisille, toimittajille, virkamiehille, opiskelijoille ja ylipäätään kaikille, jotka haluavat kirjastoa käyttää, ja sitä tietoa ja palvelua on siellä ollut saatavana myös näinä poikkeuksellisina aikoina, ja näin tulee toivottavasti myös jatkossa olemaan.  

Eduskunnan kirjasto täyttää ensi vuonna 150 vuotta. Se on merkittävä rupeama arvokasta työtä. Kirjaston kansliassa on vireillä organisaatiomuutos, ja se on eduskunnan puhemiehen liikkeelle laittama selvitystyö. Se etenee nyt tuolla taustalla koko ajan, ja ihan hyvä että etenee. Organisaation toimintaa ja mahdollisia päällekkäisyyksiä ja työn järjestämistä kannattaa aina kriittisesti katsoa ja sitä, miten pystytään samalla rahalla, samalla työntekijämäärällä tekemään paremmin niin, että sekä työnteko on miellyttävää että myös palvelun hakijat, asiakkaat, saavat palvelua joustavasti. 

Valiokunta on kiinnittänyt aikaisemmin huomiota ja kirjaston hallituskin on kiinnittänyt huomiota siihen, että vaikka organisaatio muuttuu, olisi tärkeätä, että kirjaston nimi säilyy myös jatkossa samana, koska sillä on pitkä historia. Ja olisi myös tärkeätä, että kirjasto säilyy avoimena käyttäjille samalla tavalla kuin se tällä hetkellä on.  

Näillä sanoilla ei muuta kuin hyvää jatkoa myös Eduskunnan kirjastolle tärkeässä tehtävässä. Lukutaito ja avoin tieto ovat tämän yhteiskunnan yksi tukipilari. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 1/2021 vp johdosta. Asian käsittely päättyi.