Viimeksi julkaistu 27.9.2021 14.06

Pöytäkirjan asiakohta PTK 97/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 15.9.2021 klo 13.59—19.43

9. Hallituksen esitys eduskunnalle eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 28/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 19/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 19/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Avaan yleiskeskustelun. — Edustaja Kalli, olkaa hyvä. 

Keskustelu
18.03 
Eeva Kalli kesk :

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti. Haluan kiittää sosiaali- ja terveysvaliokuntaa tästä mietinnöstä ja valiokunnan lakiehdotukseen tekemistä muutosesityksistä. Erityisesti haluan kiittää valiokuntaa siitä, että se on huomioinut talousvaliokunnan lausunnossaan esittämän huolen siitä, että jotkin lakiesityksessä esitetyt vaatimukset voisivat kasvattaa pienten lisäeläkelaitosten hallinnollista taakkaa kohtuuttoman suureksi. Tähän liittyen valiokunta esittääkin lisättäväksi säännöstä siitä, että alle 100 vakuutetun lisäeläkelaitoksen osalta eläkesäätiö- ja eläkekassalain 4 luvun 22 ja 24 §:n soveltamista tietyin osin rajataan. Tämä muutosesitys on kannatettava, ja kiitokset siitä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 28/2021 vp sisältyvien 1.—28. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.