Pöytäkirjan asiakohta
PTK
98
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 4.10.2017 klo 14.00
3
Välikysymys raideliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta
Välikysymys
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-144555
VK 3/2017 vp Epäluottamusehdotus
Liite 3A
Ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt tehdään päätös edustaja Harry Wallinin ym. välikysymyksestä raideliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Keskustelu välikysymyksestä päättyi 3.10.2017 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on edustaja Harry Wallin edustaa Katja Taimelan kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotus on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Luottamuslause valtioneuvostolle "jaa", Harry Wallinin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 95, ei 77; poissa 27
 
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 18.10.2018 14.39