Pöytäkirjan asiakohta
PTK
98
2020 vp
Täysistunto
Maanantai 22.6.2020 klo 14.02—18.02
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
16.41
Sari
Essayah
kd
Arvoisa puhemies! Toisin kuin tuosta ensimmäisestä esityksestä, joka liittyi myöskin maahanmuuttoon, tästä tuskin saadaan samanlaista tunnepitoista keskustelua aikaiseksi. Tässä on kysymys todellakin pelkästään siitä, että nämä ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa olevat pykälät kumotaan ja tämä kokonaisuus korvataan tällä henkilötietojen käsittelyllä maahanmuuttohallinnossa olevalla lailla. 
Tässä on tarkoituksena nimenomaan kerätä eri lainsäädännössä olevat kohdat samaan lainsäädäntöön ja sen lisäksi myöskin, totta kai, päivittää Euroopan unionin tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettua lakia. Niihin liittyvistä päivityksistä on tässä kokonaisuudessa kysymys. 
Vaikka valiokunnassa on ilmeisesti tehty paljonkin muutoksia, jopa pykälämuutoksia liittyen varmaan tähän tietosuoja-asetukseen, niin kuitenkin kyseessä näyttäisi olevan yksimielinen esitys. 
Keskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 18/2019 vp sisältyvät 1.—17. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 18. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 6.7.2020 16.30