Viimeksi julkaistu 6.6.2021 2.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 98/2020 vp Täysistunto Maanantai 22.6.2020 klo 14.02

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtiokonttorista annetun lain ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 20/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 12/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 20/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.