Viimeksi julkaistu 23.2.2022 12.30

Pöytäkirjan asiakohta PTK 98/2020 vp Täysistunto Maanantai 22.6.2020 klo 14.02—18.02

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain  6 luvun 7 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 94/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2020 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
16.43 
Sari Essayah kd :

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä on tarkoitus jatkaa jo aiemmin voimaan saatettua lainsäädäntöä, jossa työntekijän omavastuuaikaa lyhennetään ja toisaalta myöskin työssäoloehtoa supistetaan, ja tämän vuoden loppuun saakka on tarkoitus tätä lainsäädäntöä jatkaa. 

Arvoisa puhemies! Olen ymmärtänyt, että tässä työmarkkinajärjestöt ovat tehneet hyvää yhteistyötä tämän taustalla, ja lainsäädäntö on varmasti kannatettava ja eteenpäin vietävä. 

16.44 
Arja Juvonen ps :

Herra puhemies! Kyseessä on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö on yksimielinen, ja tämän esityksen tarkoituksena on jatkaa kuluvan vuoden loppuun saakka työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisia muutoksia, joiden avulla turvataan palkansaajien toimeentuloa tilanteissa, joissa työllistyminen päättyy väliaikaisesti tai kokonaan. Lisäksi ehdotetaan, että paitsi lomautuksen myöskään työttömyyden ajalta maksettua työttömyyspäivärahaa ei oteta huomioon laskettaessa päivärahakauden enimmäisaikaa. 

Mietintöön kirjasimme sosiaali- ja terveysvaliokunnassa luvut siitä, että viimeisimpien tietojen mukaan — tämä oli 7.6.2020 — kokoaikaisesti lomautettuja työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 144 237 henkilöä ja muita työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 291 394 henkilöä, elikkä puhumme suuresta määrästä ihmisiä. TE-toimistolle keväällä saapuneita lomautuksia koskevia yt-ilmoituksia oli 8.6.2020 mennessä kirjattu noin 5 800 työnantajalta ja ne koskivat noin 540 000:ta työntekijää, elikkä tämäkin lakiesitys koskettaa lukuisia ihmisiä. On toivottavaa, että mahdollisimman pian tämän syvän koronakuilun jälkeen ihmiset pääsisivät palaamaan työpaikoilleen, saisivat pitkäaikaisia työsuhteita ja lomautukset ja yt-neuvottelut päättyisivät. Se on meidän kaikkien etu ja suomalaisten etu, ja on hyvä, että hallitus on tukenut näillä erilaisilla esityksillä ihmisten pärjäämistä ja jaksamista. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 94/2020 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.