Viimeksi julkaistu 13.1.2022 9.18

Pöytäkirjan asiakohta PTK 98/2020 vp Täysistunto Maanantai 22.6.2020 klo 13.45

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta

Hallituksen esitysHE 91/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 58/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 14/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 14/2020 vp. Yleiskeskustelu tästä asiasta päättyi 17.6.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

2 § 

Veikko Vallin ps 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykäläehdotuksen. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Pykälään 2? 

Veikko Vallin ps 

Kyllä. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Löytyykö kannatusta? 

Ville Tavio ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Veikko Vallin ehdotti Ville Tavion kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Veikko Vallinin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 42, ei 10; poissa 147
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 91/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.