Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 99/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 12.10.2016 klo 14.03—20.03

12.  Hallituksen esitys  eduskunnalle laiksi kulttuuriesineiden maastaviennin  rajoittamises- ta  sekä  laeiksi  varastetuista  tai  laittomasti   maastaviedyistä  kulttuuriesineistä  tehdyn Unidroit´n  yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 ja 9 §:n ja Kansallisgalleriasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 9/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.10.2016 pidettävään täysistuntoon.