Pöytäkirjan asiakohta
PTK
99
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 12.10.2016 klo 14.03—20.03
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 e §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.10.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 12.10.2016 20:50