Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 99/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 12.10.2016 klo 14.03—20.03

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista ja kilpailulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 83/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 20/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.10.2016 pidettävään täysistuntoon.