Pöytäkirjan asiakohta
PTK
99
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 12.10.2016 klo 14.03—20.03
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista ja kilpailulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.10.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 12.10.2016 20.50