Pöytäkirjan asiakohta
PTK
99
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 23.6.2020 klo 14.00—15.32
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 23.6.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 23.6.2020 17.36