Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.16

Täysistunnon puheenvuoro PTK 86/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 19.9.2018 klo 10.00—21.00

2. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

Hallituksen esitysHE 123/2018 vp
14.53 
Teuvo Hakkarainen ps 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Edustaja Reijonen kysyi kuljetustuista. Meillähän on täällä semmoinen ajatus, että koko maa pysyy asuttuna. Otan esimerkin: Jos yritys on Tampereella, kuljetukset toimivat hyvin pitkälle meno-paluurahtina. Mutta jos yritys on vaikka Kuhmossa, taikka Kuusamossa, ja siellä on vaikka saha taikka mekaanisen metsäteollisuuden yritys, se ei tarvitse tuontia paljon mitään, se on ainoastaan vientiä. Silloin siihen paikkaan tulee esimerkiksi kolme lastia päivässä tuontitavaraa, mutta lähtee 30 lastia. Elikkä meno-paluujärjestelmä ei toimi siellä. Onko näin, että alueellisesti annetaan toisenlaisia tukia esimerkiksi Länsi-Suomeen kuin Itä-Suomeen ja Pohjois-Suomeen, [Puhemies koputtaa] että maa pysyy kokonaisuudessa asuttuna? 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Katson aikataulua ja arvioin, että vielä ennättäisin myöntää vastauspuheenvuorot edustajille Korhonen, Lehti ja Juhantalo — jaoston puheenjohtajana — ja sen jälkeen on ministerillä puheenvuoro.