Viimeksi julkaistu 22.3.2023 14.03

Täysistunnon puheenvuoro PTK 52/2021 vp Täysistunto Torstai 6.5.2021 klo 15.59—18.01

3.3. Suullinen kysymys kehysriihen linjauksista (Maria Guzenina sd)

Suullinen kysymysSKT 98/2021 vp
16.45 
Ben Zyskowicz kok 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Käytyyn keskusteluun on ensin todettava, että... [Puhuja aloittaa puheenvuoron mikrofonin ollessa suljettuna] 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Onko teillä mikrofoni päällä? — Nyt on. 

...kokoomus kannattaa osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksien parantamista ja että se, että esimerkiksi kehitysvammaiset ihmiset pääsevät paremmin työelämään mukaan, on hyvä asia. Mutta ne eivät ole niitä julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia. 

Edustaja Guzeninalle on sanottava, että kokoomus ei ole kritisoinut sitä, että näihin välttämättömiin koronatoimiin on jouduttu viime vuonna ja tänä vuonna erittäin paljon ottamaan velkaa. Tässä teidän muistinne, edustaja Guzenina, pettää. Me olemme arvostelleet nyt tätä puoliväliriihtä ja sen ratkaisuja. Hienoa, ministeri Vanhanen, että niitä puolustatte, koska täältä ulkoapäin näyttää siltä, että Säätytalosta heitettiin ensin valtiovarainministeri sen edessä olevan ratikan alle ja sen jälkeen kehykset perässä. [Naurua] 

Mutta varsinainen kysymys: ministeri Saarikko, miten te voitte väittää, että velkaantuminen kehysriihen päätöksillä saadaan hallintaan, ja miten te olette saanut jopa teidän piirihallituksenne jäsenet siihen uskomaan, kun teidän omien laskelmienne mukaan [Puhemies koputtaa] ensi vuonna uutta velkaa, siis lisää velkaa, otetaan 6,7 miljardia euroa [Puhemies koputtaa] ja vuonna 23 otetaan 8,9 miljardia euroa? 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Pääministerin sijainen.