Viimeksi julkaistu 30.11.2022 9.33

Täysistunnon puheenvuoro PTK 115/2022 vp Täysistunto Tiistai 25.10.2022 klo 13.59—19.02

2. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 231/2022 vp
14.00 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Tässä hallituksen esityksessä on tarkoitus säätää laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyvistä erilaisista laeista, eli tässä laissa käsitellään vaarallisten aineiden kuljetusta esimerkiksi liikenteessä tai vesiteitse tai rautateitse. Lakiesitys on toki tärkeä, ja olisi ollut hienoa, että ministeri Harakka olisi ollut täällä paikalla alustamassa tästä esityksestä jotakin. 

Suomen teollisuuden ja pyörien pyörimisen kannalta on erittäin tärkeää, että logistiikkaketjut toimivat ja näin myös kilpailukyky säilyy. Erilaisia vaarallisia aineita käsitellään ja kuljetetaan turvallisesti ja ympäristönäkökohdat huomioiden. Se on periaate, jota meidän tulee noudattaa. Kun vaaralliset aineet liikkuvat tuolla liikenteessä, on tärkeää ehkäistä erilaiset vaarat ja vahingot ihmisille mutta myös ympäristölle. Kun kuljetukset toimivat ja ne ovat tarkkaan seurattuja ja myös määriteltyjä, niin tämä palvelee koko Suomen teollisuutta ja kulutusta. 

Haluaisin nostaa tässä asiassa esille raskaan liikenteen tilanteen liikenteessä. Kun liikkuva poliisi lakkautettiin, niin usein on tullut vastaan tilanteita, että poliisi ei ole paikalla silloin, kun kuuluisi. Olisinkin kysynyt ministeriltä: millä tavalla varmistetaan valvonta raskaalle liikenteelle, joka kuljettaa erilaisia vaarallisia aineita? Niitähän ovat muun muassa kemikaalit, polttonesteet, kaasut, erilaiset tuotteet teollisuudelle, maa- ja metsätaloudelle, erilaiset aerosolit, lannoitteet, torjunta-aineet ja myös jätteet, jos ne on luokiteltu vaarallisiksi. Poliisien resurssit ovat usein riittämättömät, ja myös tämä korona-aika on tehnyt sen, että valvonta ei välttämättä aina ole osunut kohdalleen. 

Haluaisin nostaa tämän asian yhteydessä esille myös itsemurhat, joista on arvioitu, että joka kymmenes liikenteessä tehty itsemurha on tehty raskasta kalustoa päin. Se tarkoittaa sitä, että ne suomalaiset rahtarit siellä liikenteessä kohtaavat usein tilanteita, joista seuraa esimerkiksi suuria henkisiä ongelmia ja terapian tarvetta. Silloin, kun itsemurhakandidaatti ajaa päin suurta rekkaa, jäljet ovat tuhoisat ja sen seuraamukset voivat kestää hyvinkin pitkään. Olisin kysynyt ministeriltä myös tätä: millä tavalla varmistetaan liikenteen turvallisuus ja tällä tavalla myös kanssamatkustajien turvallisuus, erityisesti kun liikutaan vaarallisten kemikaalien kanssa liikenteessä? — Kiitos. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Edustaja Reijonen.