Viimeksi julkaistu 30.11.2022 9.33

Täysistunnon puheenvuoro PTK 115/2022 vp Täysistunto Tiistai 25.10.2022 klo 13.59—19.02

2. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 231/2022 vp
14.24 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Koronarajoitusten ollessa päällä perussuomalaisille oli erityisen tärkeää, että huoltoasemat pystyvät olemaan ovet avoinna, jotta raskaan kaluston kuljettajat tai muut, jotka tarvitsevat taukotilaa ja -paikkoja ja joiden tuli pitää näitä lepoaikataukoja, pystyivät ne pitämään. Olikin hyvä, että sitä esitystä myös täällä kannatettiin. 

Mutta, arvoisa ministeri, näitä kuljetettavia aineita voivat olla todellakin esimerkiksi polttoaineet, öljytuotteet, kaasut, teollisuuskemikaalit, torjunta-aineet ja lannoitteet, ja haluan nostaa tässä esille myös pelastushenkilökunnan työturvallisuuden. Ensi vuoden alustahan hyvinvointialueet aloittavat toimintansa, ja siellä myös pelastushenkilöstö toimii. Jos vaarallisia aineita kuljettava ajoneuvo, kulkuneuvo, joutuu onnettomuuteen, niin pelastushenkilökunnan työturvallisuuden näkökulmasta on erittäin tärkeää, että kuljetus on merkitty oikein. Jos sammuttimia tai muuta turvavarustetta puuttuu, voi kuljetuksista aiheutua sellaista vahinkoa, joka olisi ollut lakia noudatettaessa estettävissä. Kuorman käsittelyn turvallisuuden näkökulmasta on tärkeää, että kaikki logistiikkaketjuun kuuluvat toimijat tietävät, mitä kuorma sisältää ja millaisia riskejä sen käsittelyyn liittyy, ja erityisesti myös, että kuljettajat tietävät, mitä kuorma sisältää ja millaisia riskejä siellä on. 

Pidän itsekin kohtuuttomana sitä, että kuljettaja joutuisi kantamaan vastuun siinä tapauksessa kuormasta, jos hän ei tiedä, mitä kuorma sisältää, tai jos jo logistiikassa on tehty virheitä eikä ole kiinnitetty kaikkiin tärkeisiin asioihin huomiota. Silloin tuntuu väärälle, että rangaistus tulee kuskille, koska syylliset ovat jossakin muualla.  

Mutta pelastushenkilökunnan työturvallisuus on erittäin tärkeä, ja toivon, että myös tätä lakia käsiteltäessä tämä huomioidaan, että kuljetukset on merkitty niin, että tiedetään, mitä siellä on, ja kukaan ei altistu ylimääräisille vaaratilanteille. — Kiitos.  

Puhemies Matti Vanhanen
:

Ministeri Harakka.