Viimeksi julkaistu 9.11.2022 21.33

Täysistunnon puheenvuoro PTK 120/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 9.11.2022 klo 13.59—20.35

5. Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

VälikysymysVK 4/2022 vp
17.58 
Mirka Soinikoski vihr :

Arvoisa puhemies! EU:n ennallistamisasetus on oppositiolle kuin mörkö sängyn alla. Sitä pelätään ja siitä kerrotaan kauhutarinoita, mutta kyse on lähinnä vilkkaasta mielikuvituksesta. Tosiasiassa ennallistamisasetuksessa on kyse luonnon elvyttämisestä: siitä, että parannamme ihmisen toimien heikentämän luonnon tilaa, torjumme luontokatoa ja puutumme luonnon köyhtymiseen vapaaehtoisesti ja vastuullisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa niittyjä pölyttäjille, kalateitä vaelluskaloille, puhtaampia sisävesiä ja enemmän tutkimusta Suomen luonnon tilasta. 

Tämä tarkoittaa toimia niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Luonnon elvyttäminen on välttämätöntä, sillä Suomessa joka toinen luontotyyppi ja joka yhdeksäs laji on uhanalainen. Luontokato on vakava uhka myös suomalaiselle ruoantuotannolle. Esimerkiksi pölyttäjien elinvoimaisuus on ehdoton edellytys ruoantuotannolle ja sitä kautta myös huoltovarmuudelle. Jos on aidosti huolissaan suomalaisesta luonnosta ja huoltovarmuudesta, niin silloin kantaa vastuunsa ja kannattaa EU:n ennallistamisasetusta. Hintalapusta voidaan neuvotella mutta luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ei. Luonnon elvyttämisessä on kyse tulevien sukupolvien oikeudesta puhtaaseen leipään, puhtaaseen ilmastoon ja terveeseen ympäristöön. 

Arvoisa puhemies! Välikysymyksen keskeisin syytös on se, että hallitus on laiminlyönyt Suomen kansallisen edun valvomisen. Opposition syytös perustuu kuitenkin lyhytnäköiselle ja pikavoittoja tavoittelevalle politiikalle. Suomen kansallinen etu on, että luontokato pysäytetään vuoteen 2030 mennessä. Metsät, suot, niityt ja tuhannet järvet ovat kansallisaarteemme, jota meidän tulee vaalia tuleville sukupolville. 

Julkisuudessa on keskusteltu asetuksen Suomelle aiheuttamista kustannuksista. Todellisuudessa komission kustannusarvio on hyvin karkea. Kustannusten todellinen hintalappu selviää vasta, kun keinot on määritelty, ja ne ovat meidän omissa käsissämme. Toisin kuin julkisuudessa väitetään, Suomi päättää itse keinoista, joilla suomalaista luontoa elvytetään. On myös olennaista huomioida, että liki puolen kustannuksista on arvioitu syntyvän sisävesien tilan parantamisesta ja vain noin viidenneksen metsien tilan parantamisesta. Onko oppositio siis sitä mieltä, että Itämeren sinilevälauttoja ei tarvitse vähentää eikä järviemme kuntoa parantaa? EU:n ennallistamisasetus ei poista vastuutamme Suomen luonnosta. Luonnon elvyttäminen on investointi puhtaaseen lähiluontoon, suomalaiseen ruokaan ja kirkkaisiin sisävesiin. 

Arvoisa puhemies! Luonnontilaista metsää on Suomen maapinta-alasta vain 2,9 prosenttia. Suomi on metsäinen maa, mutta vanhat ja koskemattomat metsät ovat myös meillä harvinaisuus. Siksi metsäpolitiikassa on otettava askel kestävämpään suuntaan. Toisin kuin oppositio virheellisesti väittää, luonnon elvyttäminen ei estä taloudellista toimintaa elvytystoimien alueella. Menneisyydessä on paljon hyviä esimerkkejä, joissa tiukentuneet ympäristösäädökset ovat palvelleet sekä ympäristöä että yrityksiä Suomessa. Esimerkkinä 2000-luvun alussa komission ehdottaman päästökaupan väitettiin tuhoavan suomalaisen teollisuuden. Toisin kävi, ja nyt teollisuuden etujärjestötkin kiittelevät päästökauppaa fiksuna tapana hillitä ilmastonmuutosta. 

Metsiemme osalta ei ole kyse kohtuuttomista vaatimuksista. Luonnon monimuotoisuus voidaan turvata vaalimalla nykyistä paremmin arvokkaita luontotyyppejä ja jättämällä metsään enemmän lahopuuta, joka on todellinen voimapesä luonnon monimuotoisuuden kehittämiselle. Lisäksi meidän on suosittava jatkuvaa kasvatusta avohakkuiden sijaan. Vaihtoehtoja tarvitaan, sillä metsänkäsittelyn yksipuolisuus on yksi syy metsäluonnon tilan rajuun heikkenemiseen. Pelottelun ja voivottelun sijaan tarvitsemme yksituumaisuutta, toimia, joilla varmistamme, että metsä kestää ja kukoistaa myös meidän jälkeemme. Mitä pidempään toimeen tarttumisessa kestää, sitä kalliimmaksi se meille kaikille tulee. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Edustaja Salonen.