Viimeksi julkaistu 4.1.2023 13.36

Täysistunnon puheenvuoro PTK 126/2022 vp Täysistunto Perjantai 18.11.2022 klo 12.59—13.38

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 235/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 28/2022 vp
13.10 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Tämän lakiesityksen tarkoituksena on maksaa lapsiperheille ylimääräinen lapsilisä joulukuussa, ja toki toimenpide on tärkeä heille, jotka kärsivät lapsiperheköyhyydestä, ja on tärkeää, että lapsiperheitä tuetaan. 

Täällä valiokunnan mietinnössä toteamme, että lapsilisä on universaali oikeus ja siitä voi toki myös kieltäytyä. Eli olemme huomioineet tässä sen, että hyvätuloiset perheet, jotka ehkä kokisivat, että eivät tällä hetkellä tätä velkarahalla maksettavaa lapsilisää haluaisi, voisivat siitä kieltäytyä, niin kuin totta on, elikkä sen pystyy tekemään. Mutta toki on todettava se, että ymmärtääkseni kaikki sen lapsilisän kuitenkin varmasti haluavat ja löytävät sille myös käyttöä. 

Arvoisa puhemies! Haluan nostaa tässä keskustelussa esille eroperheet ja heidän tilanteensa. Ylimääräisen lapsilisän maksaminen ei näy esimerkiksi vuoroasuvan perheen toisen kodin tilanteessa. Se ei myöskään kompensoi esimerkiksi lapsen etävanhemmalle tapaamisten toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia, kuten esimerkiksi lapsen hakemiseen ja palauttamiseen mahdollisesti kuluvaa polttoainetta tai lapsen luonapidon aikana kohonneita elinkustannuksia. Etävanhempien ja vuoroasuvien lasten ja niiden vanhempien, joiden luona lapsi ei ole kirjoilla, huomioiminen sosiaaliturvajärjestelmässä on jo valmiiksi ongelmallisen vähäistä. Lapsiperheiden tukeminen tukemalla vain lapsen virallista lähivanhempaa lisää mielestäni tätä epäoikeudenmukaisuutta ja epäyhdenvertaisuutta. Eli on hyvin tärkeää, että jatkossa huomioidaan lapsiperheiden toimeentulon parantamisessa myös etävanhemmat, ja pidän tätä asiaa äärettömän tärkeänä. Tämä on hyvin tärkeä asia, ja toivon, että hallitus vie tätä asiaa eteenpäin, niin että myös eroperheet ja he, jotka elävät vuoroasumisessa, kokevat sitä yhdenvertaisuuden tunnetta. On aika hurjaa, että joku vanhempi maksaa enemmän, joku vanhempi saa, ja siitä syntyy varmasti paljon myös keskinäistä vuoropuhelua. 

Mutta kaiken kaikkiaan jokainen lapsi on tärkeä, lapsi ansaitsee lapsilisänsä. Perheiden tehtävä on huolehtia siitä, että lapset kasvavat ja voivat hyvin, ja yhteiskunnan tehtävä on se, että tuemme heitä heidän kasvussaan. Siinä mielessä liike on tärkeä, mutta toki tulee muistaa talouden realiteetit ja se, että me teemme velkarahalla asioita ja ehkä nämä lapset sitten ovat myös velan maksajia. Velka on veli otettaessa ja veljenpoika maksettaessa. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Kemppi, olkaa hyvä.