Viimeksi julkaistu 27.1.2023 10.21

Täysistunnon puheenvuoro PTK 127/2022 vp Täysistunto Tiistai 22.11.2022 klo 13.59—17.07

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 99/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 21/2022 vp
16.35 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislain muuttamista siten, että kansallisen pitkäaikaisen viisumin eli D‑viisumin käyttöä laajennetaan uusiin kohderyhmiin. Heitä ovat opiskelijat, tutkijat, yritysten johtotehtävissä toimivat sekä edellä mainittujen perheenjäsenet. Hallitus esittää myös, että pitkäaikainen viisumi myönnettäisiin jatkossa maahantuloa varten ulkomailla oleskelevalle oleskeluluvan haltijalle. Käsittelyssä on hallintovaliokunnan mietintö, johon perussuomalaisilla on vastalause. Kannatan vastalauseen sisältöä elikkä tämän esityksen hylkäämistä. 

Perussuomalaisten kanta on ollut aina se, että ensisijaisesti tulisi työelämään saada ne maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka ovat jo maassa. Eli ne henkilöt, jotka ovat jo maassa, tulee saada työmarkkinoille. [Anders Adlercreutz: Kyllä!] Tähän tarvitaan suomalaisen työkulttuurin ymmärrystä, [Anders Adlercreutz: Kyllä!] sitä, että maahanmuuttajataustaisissa perheissä ymmärretään kielikoulutuksen merkitys, että meillä on paljon erilaisia ammatteja, ymmärretään se, että Suomessa naiset osallistuvat työelämään, kantavat kortensa kekoon, ja että kodin ulkopuolelle ja ulkopuolisiin asioihin suuntaudutaan. Se on erittäin tärkeää. Tarvitaan ymmärrystä ja halua tarttua hommiin. 

Olen itse toiminut hyvin pitkään hoitoalalla, ohjannut ja opastanut maahanmuuttajataustaisia hoitajaopiskelijoita muun muassa, ja on tärkeää, että jos he tulevat opiskelemaan Suomeen, niin he eivät käytä Suomea ainoastaan läpikulkumaana ja sitä opiskelumahdollisuutta, että haetaan hyvä koulutus ja sitten poistutaan maasta. Se ei ole oikein. Jos Suomeen tullaan ja tänne halutaan jäädä ja opiskellaan, niin silloin pitää oppia kieli ja pitää sitoutua myös siihen, että lähdetään työelämään eikä vain haeta niitä etuisuuksia ja sitä, että saa sen koulutuksen. 

Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan, että pitkäaikainen viisumi voitaisiin myöntää maahantuloa varten myös ulkomailla olevalle oleskeluluvan haltijalle, jos hän on menettänyt oleskelulupakorttinsa. Hallituksen esityksessä on arvioitu, että sääntelyllä pitkäaikaisen viisumin käyttöönoton laajentamisesta ei voida poissulkea mahdollisia väärinkäytöksiä. Suojelupoliisi on asiantuntijalausunnossaan todennut, että edellä kuvattuihin väärinkäytöksiin voi sisältyä myös kansallista turvallisuutta vaarantavia seikkoja. Kansallista turvallisuutta vaarantavat seikat ovat mielestäni vakava asia, ja nämä asiat ovat nousseet esille myös toisessa esityksessä, minkä hallitus on tuonut liittyen laittomasti maassa oleskelevien paperittomien henkilöiden kiireettömien terveyspalvelujen laajentamiseen. Siinä on myös yksi maailmaa syleilevä lakiesitys. Se on hyvä, että... [Anders Adlercreutzin välihuuto] — Te annatte sen mielikuvan, että suomalaisilla ei niinkään ole väliä edes terveyspalveluissa. Sote-alueilta puuttuu puolitoista miljardia rahaa, te tuotte lisää ihmisiä palvelujen piiriin, mutta valitettavasti sieltä puuttuu hoitohenkilöstöä, sieltä puuttuu lääkäreitä, eli palveluja ei pystytä turvaamaan.  

Puhemies Matti Vanhanen
:

Edustaja al-Taee.