Viimeksi julkaistu 17.1.2023 18.12

Täysistunnon puheenvuoro PTK 150/2022 vp Täysistunto Tiistai 17.1.2023 klo 13.59—16.52

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 298/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 39/2022 vp
14.20 
Arja Juvonen ps 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies, kiitos! Se, että henkilöstömitoitusta viivytetään, on huono vanhuksille, se on sääli hoitajille, ja se on murhe omaisille. Kaikki he ovat tässä kärsimässä. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä, joka tätä asiaa valiokunnassa käsitteli, pitää erittäin valitettavana, että mitoitusta siirretään. Se ei ole sen mukaista, mitä me olemme eduskunnassa halunneet, ja täytyy kyllä sanoa, että hallitus on laiminlyönyt tehtävänsä. [Timo Heinonen: Epäonnistunut!] 

Kaikki juontaa juurensa sinne vuoteen 2013. Silloin heikennettiin ikäihmisten palvelujen laatusuositusta. Tekin olitte, arvoisa kokoomus, silloin hallituksessa. Eli sieltä nämä luvut lähtevät, ja sieltä jostakin ihmeen syystä se 0,5 jäi elämään, että se riittäisi vanhustenhoidossa. Sehän ei riitä, ja sitä on nyt nostettu. 0,7 on se hyvä. Tein siitä lakialoitteen vuonna 2014, ja olin tosi iloinen, että asia etenee. Mutta nyt perussuomalaiset esittävät, että tämä lakiesitys hylätään, koska me emme tule tätä kannattamaan missään nimessä. [Puhemies koputtaa] Kannatatteko, kokoomus, meidän hylkäysesitystä?  

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Edustaja Kemppi, olkaa hyvä.