Viimeksi julkaistu 17.1.2023 18.12

Täysistunnon puheenvuoro PTK 150/2022 vp Täysistunto Tiistai 17.1.2023 klo 13.59—16.52

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 298/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 39/2022 vp
15.30 
Arja Juvonen ps :

Kiitos, arvoisa puhemies! Hyvät kansanedustajat! Muutaman seikan vielä haluan nostaa esiin liittyen henkilöstömitoituksen siirtämiseen tämän vuoden joulukuulle — senhän piti tulla voimaan 1.4.2023. 

Nostan esiin liittojen huolet. Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto SuPer totesi lausunnossaan, että ikääntyneiden palveluiden vetovoima työpaikkana on ollut vuosia alamäessä ja tutkimustietoa siitä, miksi työntekijät voivat huonosti ja miksi ala ei ole vetovoimainen, on runsaasti. Olisi ollut tärkeää, että näitä SuPerin tutkimustietoja olisi kuunneltu ja käytetty hyväksi. SuPerin mukaan tarvitaan rohkeutta katsoa näitä saatuja tuloksia, lopettaa selittely ja puuttua alaa haittaaviin tekijöihin. Työolojen täytyy olla sellaiset, että lähihoitajat suurimpana ammattiryhmänä haluavat alalle eivätkä sieltä pois. SuPerin mukaan ne ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt, joissa mitoituslainsäädäntöä on noudatettu, ovat vetovoimaisia. Ne ovat vetovoimaisia, ja olen itsekin sellaisessa yksityisen puolen hoivayksikössä työskennellyt, missä mitoituksiin pystyi myös vaikuttamaan, kun ilmoitti, että nyt täällä on epäkohta — johto kuunteli.  

Tehyn mukaan taasen henkilöstömitoituksen viivästyttäminen tulee vaikuttamaan negatiivisesti ikäihmisten palveluissa tehtävän työn veto- ja pitovoimaan. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen henkilöstö on jo vuosia työskennellyt kovassa työkuormituksessa liian vähäisen henkilöstömäärän vuoksi. Ja se, että työtä ei ole voinut tehdä riittävän hyvin, aiheuttaa kuormitusta, eettistä stressiä, ja se on kova stressi. Tiedän sen myös itse, millaista on juosta yöaikaan yksin vastaamaan soittokelloihin ja hoitaa vanhusta, joka tarvitsisi kahden hoitajan avun.  

Arvoisa puhemies! Täällä toki muistelemme vanhoja, ja täällä on noussut esille vuosi 2015 ja silloisen hallituksen aikomus puuttua tähän henkilöstömitoitukseen entisestään heikentävästi. Tällaisia muutoksia ei kuitenkaan tehty, ja tähän vaikutti perussuomalaisten kanta asiaan, sillä mielestämme kyseessä oli kohtuuton ja väärä säästötoimi. Missään nimessä ei olisi voitu entisestään heikentää hoitajamitoitusta. Se oli ihan selvä asia.  

Toimin itse silloin perussuomalaisten sosiaali- ja terveysvaliokunnan valiokuntavastaavana ja ilmoitin hallituspuolueiden edustajille selkeällä suomen kielellä, että hallituksen linjaus heikentää hoitajamitoitusta ei käy perussuomalaisille. Laadin eduskuntatyöni ohessa hoitajamitoituksen heikentämisestä swot-analyysin eli riskikartoituksen siitä, mitä vaikutuksia hoitajamitoituksen heikentämisellä voisi olla. Kun olin saanut kaikki faktat pöytään, esittelin ne Kansalaisinfossa. Sen jälkeen välitin analyysin tulokset muun muassa Juha Sipilälle, pääministerille, ja Petteri Orpon ministeriöön, ja oli hieno tunne, kun pääministeri Sipilä kysyi minulta asiasta ja sanoi siitä, että voisimme vielä keskustella edelleen ministeri Juha Rehulan kanssa. Hän oli perehtynyt asiaan, kuunteli tarkalla korvalla huoleni, ja näinhän se asia eteni. Ja täytyy sanoa myös se, että ministeri Juha Rehula toimintakaudellaan oli äärettömän aktiivinen muun muassa kuuntelemaan saattohoito-teemaa, johon liittyvää lainsäädäntöä olen ajanut vuosia eduskunnassa. Kiitän edelleenkin Rehulaa siitä, että hän kuunteli hyvin.  

Eli olemme kaikki samassa veneessä henkilöstömitoituksen kanssa. Me haluamme, että 0,7 kirjataan lakiin, mutta meillä on se ero, että me perussuomalaiset haluaisimme, että se kirjataan suunnitellun mukaisesti 1.4.2023, ja hallitus esittää, että se kirjataan joulukuussa 2023. Nyt on tärkeää, että tänä aikana lisätään hoitajien palkkaamista, vakinaistetaan heitä, avataan virkoja, toimia myös 50 plus -vuotiaille hoitajille, koska he kertovat, että he eivät saa vakituista virkaa tai toimea hoitoalalta — se on erittäin tärkeää. Eli palkkaamalla hoitajia — koska kyllä heitä on tulossa, jos heitä palkataan — heitä voidaan saada. Ja me jäämme kyllä seuraamaan tätä tilannetta ensi talvenakin. Lupaan seurata tätä, olen sitten täällä tai siellä yövuorossa, mihin mielelläni kyllä myös menen paikkaamaan sitä henkilöstövajetta. Mutta olen sitten yhteydessä, toteutuuko joulukuussa se henkilöstömitoitus 0,7.  

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Näin. — Ja edustaja Nurminen.