Viimeksi julkaistu 22.3.2023 15.36

Täysistunnon puheenvuoro PTK 168/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 15.2.2023 klo 14.00—15.51

4. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisesta Ukrainaa tukevaan Euroopan unionin sotilaalliseen EUMAM Ukraine -avustusoperaatioon; osallistuminen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Puolassa

Valtioneuvoston selontekoVNS 17/2022 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 15/2022 vp
14.48 
Ben Zyskowicz kok :

Arvoisa herra puhemies! Haluan sen verran vielä osallistua tähän keskusteluun, että käytän tämän puheenvuoron. 

Historiantutkijat tulevat varmasti aikanaan selvittämään, ja voi olla, että koskaan yksituumaisuutta ei saada siitä, mitä eri neuvotteluprosesseissa ja neuvottelutilanteissa on tapahtunut ennen Venäjän vuosi sitten tapahtunutta suurhyökkäystä. Mutta, edustaja Mustajärvi ja kaikki muut, ei tässä sodassa ole kyse Natosta, ei ole. Tässä on kyse Ukrainasta. Sellaiset vanhat selitysmallit, että kriisi ja tilanteen kärjistyminen ennen Venäjän suurhyökkäystä johtuivat jotenkin Naton niin sanotusta laajentumisesta — joka ei sekään ollut siis Naton laajentumista vaan sitä, että Neuvostoliiton ja kommunismin ikeen alta vapautuneet kansat halusivat hakea suojaa Natosta — että ongelmien perussyy oli Naton niin sanottu laajentuminen ja että tämä Ukrainan tilanne ja Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan olisi vältetty, kuten Heikki Patomäki ja eräät muut niin sanotut intellektuellit vielä väittivät, sillä, että Ukraina olisi ilmoittanut, että se ei koskaan tule liittymään Natoon — tämähän on aivan harhaista puhetta. Ja joka ei tätä usko, niin lukekoon, mitä Putin itse puhuu, mikä on tämän hyökkäyksen tarkoitus, mikä on sen oikeutus hänen näkökulmastaan. No, se oikeutus on se, vähän niin kuin Pietari Suuri jo toimi, että Venäjä välillä heikkenee ja sitten se menettää alueitaan, mutta sitten kun se vahvistuu, niin on otettava takaisin sitä, mitä on menetetty. Ja Putinin mukaan nyt on hänen aikansa ja hänen sukupolvensa aika ottaa takaisin. Ei tässä ole kyse Natosta, uskokaa nyt myös siellä laitavasemmiston piirissä. Se on ollut pätevä selitys vuosikausia Suomessa yleensä, tämä Naton syyttäminen kaikesta pahasta ja demonisointi. Mutta tästä ei tässä sodassa ole kyse. Kyse on Ukrainasta, kyse on Venäjän imperialismista, kyse on Venäjän aggressiivisuudesta, kyse on Venäjän halusta palauttaa Ukraina tavalla tai toisella yhteyteensä. 

Ja kun rauhasta vielä puhutaan — ja edustaja al-Taee käytti hyvän puheenvuoron — niin ajatelkaamme, minkälainen ennakkotapaus ja viesti Venäjälle olisi se, että syntyisi sellainen rauha, että tämä hyökkäys kannatti, nämä sadattuhannet uhrit, sotilaat ja siviilit, se kannatti. Venäjä voitti, se sai lisää maata. No, mikäs on seuraava kohde Euroopassa, Venäjän rajamailla, joka Venäjän pitäisi sitten ottaa takaisin, kun se on saanut rohkaisevan viestin, että näin toimiminen kannattaa? 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Edustaja Kiljunen, Kimmo, olkaa hyvä.