Viimeksi julkaistu 31.3.2023 14.15

Täysistunnon puheenvuoro PTK 177/2022 vp Täysistunto Tiistai 28.2.2023 klo 13.59—19.21

3. Hallituksen esitys eduskunnalle Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 315/2022 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 16/2022 vp
14.39 
Puolustusministeri Antti Kaikkonen :

Arvoisa puhemies! Muutama huomio. 

Ensinnä lämmin kiitos ulkoasiainvaliokunnalle ja eduskunnalle tämän esityksen asiallisesta ja perusteellisesta käsittelystä. Tuntuu siltä, että aika laaja yksituumaisuus eduskunnassa on tämän esityksen suhteen, toki ei nyt aivan 100 prosenttia — myöskin se kuuluu demokratiaan, että erilaisiakin näkemyksiä voi olla, ja niitä olemme jo tänään kuulleet —mutta vaikuttaa kuitenkin siltä, että huomenna tämä esitys hyvinkin selvin numeroin tultaneen sitten hyväksymään. 

Aivan muutama reunahuomio näille toisella tavalla ajatteleville: 

Mitä tulee ydinaseisiin, olen jo aiemminkin todennut, että emme ole niitä Suomeen hamuamassa, eikä niitä kyllä ole kukaan meille tänne tyrkyttämässäkään. Nato-jäsenyys on Suomelle puolustuksellinen ratkaisu — se on puolustuksellinen ratkaisu. Pyrimme vahvistamaan sillä omaa turvallisuuttamme, [Oikealta: Juuri näin!] ei meillä muita haikailuja ole. 

Mitä tulee Naton mahdolliseen läsnäoloon Suomessa, sitä tullaan selvittämään, minkälaisia vaihtoehtoja siinä voisi olla, ja selvitetäänkin. Ainakin kaksi reunaehtoa siinä nähdäkseni on: sen pitää olla Suomen turvallisuutta vahvistavaa ja toisaalta Naton kannalta perusteltavissa olevaa. Aikaa meillä tässä asiassa on. Ensiksi on tärkeätä saada tämä itse jäsenyys tietenkin maaliin, ja maaliviiva näkyy jo, mutta kaksi ratifiointia meiltä puuttuu, kuten hyvin tiedämme. Jatkamme tietysti työtä jäsenyyden maaliin saamiseksi, ja Turkin ja Unkarin kanssa meillä on valmius jatkaa keskustelua, kuten tässä kollega Haavisto vieressä toi esille, että nämä keskustelut jatkunevat varsin pian. 

Katson, että Suomi täyttää Naton jäsenkriteerit. Suomen ja Ruotsin jäsenyys Natossa vahvistaa turvallisuutta. Se vahvistaa meidän omaa turvallisuutta, mutta se on myöskin Naton kannalta hyvä ratkaisu. Se on yhteinen etumme, ja on tärkeää, että jäsenyys toteutuu pian ja sen puolesta työtä tehdään. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ja näin, jatketaan keskustelua. — Edustaja Reijonen, olkaa hyvä.