Viimeksi julkaistu 7.6.2022 10.42

Täysistunnon puheenvuoro PTK 38/2022 vp Täysistunto Torstai 7.4.2022 klo 16.00—18.11

2.1. Suullinen kysymys vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (Leena Meri ps)

Suullinen kysymysSKT 63/2022 vp
16.11 
Puolustusministeri Antti Kaikkonen 
(vastauspuheenvuoro)
:

Toki, herra puhemies! Aselainsäädäntö on ensisijaisesti sisäministeriön alla, ja tietysti on niin, että aivan villiä ja vapaata aseiden hankkiminen ei Suomessa voi olla. Ette sitä varmaan esittänytkään. 

Se, mitä kuuluu oman hallinnonalani piiriin, on vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytykset. Siinä on myös juuri se, millä ehdoilla voi käyttää vaikkapa Puolustusvoimien aseita harjoitteluun, ja tämäntapaisia kysymyksiä. Kuten tuossa jo vähän aikaisemmin viittasin, olen kutsumassa koolle aivan lähiaikoina palaverin, missä käydään näitä lainsäädäntökysymyksiä läpi, ja olen laittamassa liikkeelle hankkeen, missä lainsäädäntöä uudistetaan. Siihen tarvitaan kyllä myös sisäministeriö mukaan, sillä tämä on kokonaisuus. Näitä ongelmia, mitä MPK:kin on esittänyt, lähdemme käymään läpi. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Lisäkysymys, edustaja Risikko.