Viimeksi julkaistu 7.6.2022 10.42

Täysistunnon puheenvuoro PTK 38/2022 vp Täysistunto Torstai 7.4.2022 klo 16.00—18.11

2.1. Suullinen kysymys vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (Leena Meri ps)

Suullinen kysymysSKT 63/2022 vp
16.05 
Puolustusministeri Antti Kaikkonen 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Täydennän vielä tuota ensimmäisen kysymyksen vastausta sen verran, että Puolustusvoimien aseita voidaan kyllä käyttää myös vapaasti maanpuolustuksen kentällä, kun valvonta on kunnolla järjestetty. Puolusvoimat on valmis osallistumaan tähän valvontaan aikaisempaa enemmän, elikkä tätä asiaa voidaan ratkoa tällä tavalla. Lainsäädäntömuutoksiin menee aina oma aikansa, mutta tämä on tämmöinen nopeampi käytännön ratkaisu tähän kysymykseen. 

Mitä tulee ampumaratoihin, niin on totta, että niitä on aikaisempaa vähemmän. Tämä on pitkäaikainen kehitys ja liittyy juuri tähän, mihin viittasitte: aika tiukkoihin ympäristölupamääräyksiin. Ne eivät sinänsä ole oman hallinnonalani alla, mutta pitäisin myönteisenä kyllä, että ampumaharrastukseen olisi nykyistä parempia mahdollisuuksia ja löytyisi mahdollisuuksia rakentaa myös jonkun verran lisää ampumaratoja maahan. [Sebastian Tynkkynen: Hyvä!] 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Lisäkysymys, edustaja Tavio.