Viimeksi julkaistu 25.8.2022 14.45

Täysistunnon puheenvuoro PTK 64/2022 vp Täysistunto Tiistai 31.5.2022 klo 14.00—18.23

3. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 81/2022 vp
16.11 
Mirka Soinikoski vihr :

Arvoisa puhemies! Hallitus on antanut eduskunnalle toisen lisätalousarvionsa, jonka keskeisenä tavoitteena on vahvistaa Suomen turvallisuutta. Lisätalousarviossa tehdään merkittäviä panostuksia Puolustusvoimille, vahvistetaan huoltovarmuutta sekä tuetaan Ukrainaa, joka taistelee tällä hetkellä koko Euroopan vapauden puolesta. Ennen kaikkea lisätalousarvio lujittaa kansalaisten luottamusta yhteiskuntaan, siihen, että jokaisesta pidetään huolta kriisin keskellä. Kansalaisten yhteiskunnallinen ja sosiaalinen luottamus ovat sisäisen turvallisuuden kulmakiviä. Siksi on erittäin tärkeää, että tässä vaikeassa maailmantilanteessa hallitus valaa uskoa tulevaisuuteen.  

Lasten ja nuorten uskosta valoisampaan tulevaisuuteen on huolehdittava. Näin hallitus myös tekee esittämällä noin 120 miljoonan euron lasten ja nuorten pakettia hyvinvointierojen kaventamiseksi. Koronakriisi osui pahiten juuri lapsiin ja nuoriin, ja siksi lasten ja nuorten hyvinvointia, elämäniloa ja oppimisen edellytyksiä on erityisesti tuettava. Tämä tukipaketti tukee paluuta normaaliin elämään ja vahvistaa kokonaisturvallisuutta tulevien sukupolvien arjessa. 

Arvoisa puhemies! Sujuvat ja luotettavat liikenneyhteydet ovat myös osa kokonaisturvallisuuttamme. Toimivat liikenneyhteydet ovat maamme huoltovarmuuden edellytys. Siksi hallitus tukee joukkoliikennettä 48 miljoonalla eurolla. Tämä tuki tulee jo aiemman tuen päälle, joten hallitus tukee tänä keväänä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä yhteensä 78 miljoonalla eurolla. Tukea tarvitaan, sillä koronakriisi iski pahasti joukkoliikenteen matkustajamääriin ja sitä kautta myös lipputuloihin. Ilman tätä tukea monet joukkoliikenneyhteydet olisivat vaarassa heikentyä. Joukkoliikenteen tukeminen on välttämätöntä myös sen takia, että se on osa kansallista huoltovarmuutta. Kaikilla ei ole autoa, joten joukkoliikenne on yhä useammalle taloudellisesti ja ajallisesti kannattavin vaihtoehto. Kaikkien suomalaisten liikkumisen edellytyksistä on huolehdittava, ja liikenneköyhyyttä on torjuttava aktiivisesti. 

Arvoisa puhemies! Joukkoliikenteen saavutettavuus on tärkeää fossiiliriippuvuuden vähentämiseksi. Samalla toimiva joukkoliikenne vastaa kohonneisiin polttoainehintoihin, kun joukkoliikenne on yhä useammalle taloudellisesti kannattava vaihtoehto.  

Meidän on vähennettävä kotitalouksien fossiiliriippuvuutta, ja siksi hallitus myöntää jopa 300 miljoonaa euroa lisälainoitusta vihreään siirtymään. Tuki kohdistetaan kotitalouksien energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöön ottamisen vauhdittamiseen.  

Nämä ovat tärkeitä toimia, joilla otamme reippaita askeleita kohti hiilineutraalia hyvinvointivaltiota. Fossiiliriippuvuuden vähentämisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen tulee olla kaiken politiikan keskiössä, sillä ilmastonmuutos on koko ihmiskuntaa koskeva turvallisuusuhka. Siksi meidän on määrätietoisesti irtauduttava fossiilitalouden kahleista [Puhemies koputtaa] ja edistettävä vihreää siirtymää kaikin toimin. Näin tämä hallitus on myös johdonmukaisesti tehnyt.  

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Näin. — Edustaja Mäkisalo-Ropponen.