Viimeksi julkaistu 17.8.2022 16.33

Täysistunnon puheenvuoro PTK 72/2022 vp Täysistunto Tiistai 14.6.2022 klo 13.59—18.05

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2022 vp
17.49 
Ben Zyskowicz kok :

Arvoisa herra puhemies! Venäjän raakalaismainen ja rikollinen hyökkäys rauhaa ja Ukrainaa vastaan on viimeistään osoittanut kaikille, että presidentti Putinin häikäilemättömyydellä ei ole mitään rajoja. Presidentti Putin näköjään kuvittelee olevansa myöhempien aikojen Pietari Suuri, jonka pitää ottaa Venäjälle takaisin naapurimaidensa alueita. On käynyt täysin selväksi, että Venäjällä, tämän päivän Putinin Venäjällä, ei ole minkäänlaista kunnioitusta maan solmimia kansainvälisiä sopimuksia kohtaan eikä ole minkäänlaista kunnioitusta naapurimaidensa suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta kohtaan. Tämä on mielestäni tärkeää meidän Suomessa pitää mielessä tässä tilanteessa, jossa olemme — aivan oikein — hakeneet Naton jäsenyyttä ja jossa tämä prosessi on kesken. Samalla tiedämme, että Venäjä ei meidän Nato-jäsenyydestämme pidä, koska siellähän jatkuvasti valehdellaan omalle kansalle ja maailmalle, että Nato muka on uhka Venäjän turvallisuudelle ja että Nato muka vyöryy ja laajenee kohti Venäjän rajoja, vaikka kysymys on siis itsenäisten maiden omaehtoisesta päätöksestä hakea Nato-jäsenyyttä tai liittyä Natoon, millä haetaan nimenomaan turvaa Venäjää vastaan. 

Kaiken tämän valossa on mielestäni tärkeää, että me Suomessa ja Suomesta pystymme antamaan Venäjälle oikeita signaaleja siitä, miten pystymme omaa rajaamme valvomaan ja rajamme kautta tapahtuvaa painostamista Suomea kohtaan torjumaan ja ennalta estämään. Meidän on siis annettava signaali Venäjälle siitä, että tällainen niin sanottujen turvapaikanhakijoiden käyttäminen aseena Suomea vastaan Suomen painostamiseksi ja suomalaisen yhteiskunnan horjuttamiseksi ei onnistu. Tämä viesti meidän on pyrittävä antamaan ja toivottava, että tällaisella viestillä olisi merkitystä — joskaan Venäjän kohdalla tänä päivänä mistään ei voi olla varma. Joka tapauksessa tilanne ei saa olla se, että Venäjälle syntyy mielikuva siitä, että Suomella ei olisi kaikkia laillisia ja kaikkia käytännöllisiä mahdollisuuksia torjua Venäjän mahdollista pyrkimystä turvapaikanhakijoita aseenaan käyttäen painostaa ja horjuttaa Suomea. Venäjälle ei saa syntyä mielikuvaa, että tämä on jollain tavoin epäselvä tai heikko kohta, johon heidän kannattaa panostaa. 

Tähän väliin sanon, että totta kai aivan eri asemassa ovat aidot turvapaikanhakijat, joista täällä aiemmin iltapäivällä myös puhuttiin. Me kaikki haluamme auttaa aidosti hädässä olevia ihmisiä, mutta aidossa turvapaikanhaussa on kysymys jostain muusta kuin siitä, että Venäjä käyttää ihmisiä, niin sanottuja turvapaikanhakijoita, Suomea vastaan aseena painostaakseen Suomea tai horjuttaakseen Suomea. 

Kun haluamme antaa yksiselitteisen viestin Venäjälle, se tarkoittaa sitä, että meidän lakimme on sellaisessa asennossa ja on sen sisältöinen, että tarvittaessa Venäjän hybridivaikuttamisen olosuhteissa pystymme väliaikaisesti ja poikkeuksellisesti kokonaan sulkemaan itärajamme, kokonaan estämään turvapaikanhaun Suomen ja Venäjän vastaisella rajalla. Ministeri Mikkonen on aikaisemmin sanonut, että tämä on tilanne, että jos tarve vaatii, voimme sulkea vaikka koko itärajan. Kysyin tätä asiaa ministeri Mikkoselta tässä samassa salissa muutama tunti sitten, kun asiasta keskusteltiin, ja pitää sanoa, että hänen vastauksensa ei minua tyydyttänyt, vaikka pyysin häntä vain vahvistamaan, että se, mitä hän joitakin aikoja sitten Helsingin Sanomien haastattelussa sanoi tai STT:n haastattelussa sanoi, pitää edelleen ja tämän hallituksen esityksen valossa paikkansa. Tähän en saanut valitettavasti tyydyttävää vastausta. 

Meidän lainsäädännöltä vaaditaan siis selkeyttä kahdessa suhteessa: Ensinnäkin raja on voitava poikkeuksellisesti sulkea kokonaan tällaisessa Venäjän painostustilanteessa. Toiseksi meidän rajalla toimivilla viranomaisilla on oltava riittävät toimivaltuudet estää rajan yli pyrkiminen. Vaikka tuo tapahtuisi rauhanomaisesti rajan yli kävellen, niin meillä pitää olla riittävät toimivaltuudet tällainen rajan ylittäminen estää, jos siellä Venäjän masinoimana on kävelemässä tuhansia tai kymmeniätuhansia ihmisiä Suomeen. 

Herra puhemies! Luotan siihen, että käytännön tilanteessa Suomi tekee kaiken voitavansa oman rajansa ja oman suvereniteettinsa puolustamiseksi ja turvaamiseksi, mutta tilanne olisi vielä parempi, jos meidän lainsäädäntömme tältä osin olisi täysin selkeä ja yksiselitteinen, ja nyt tämän hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä meillä on mahdollisuus lakia tällä tavoin selkeyttää ja laki näin kirjoittaa. 

Herra puhemies! [Puhemies koputtaa] Tämä menee eduskunnan perustuslakivaliokuntaan lausunnolle, ja itse olen huolissani siitä, mitä perustuslakivaliokunta — eli sen kuulemat professorit — tulee lausumaan. Nimittäin henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että perustuslakivaliokunta lukuisissa asioissa ottaa ylikireitä, käytännön kannalta huonosti toimivia tulkintoja. Tässä en todellakaan tarkoita sitä, että perustuslakivaliokunta olisi ylikireä puolustaessaan Suomen alueellista koskemattomuutta, Suomen suvereniteettia ja Suomen mahdollisuutta torjua rajallamme Venäjän hybridioperaatiot. Ei ole huolta siitä, että perustuslakivaliokunta tältä kannalta antaisi ylikireän lausunnon. Sen sijaan on reaalinen riski siitä, että perustuslakivaliokunta antaa toiseen suuntaan ylikireän lausunnon, jossa korostetaan turvapaikkahaun oikeutta yli näiden Suomen oikeuksien. 

Herra puhemies! Tässä mielessä ja lopuksi lainaan hallintovaliokunnan lausuntoa ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta ja toivon, että myös perustuslakivaliokunta ja sen asiantuntijat lukevat sen. Lainaus kuuluu näin: ”Suomen ensisijaiset velvoitteet kohdistuvat Suomen oikeuspiiriin kuuluviin, ja julkisella vallalla on perustuslain 22 §:n mukaan velvollisuus taata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Hallintovaliokunta katsoo, että Suomen kansalaisille ja muille maassa oleskeleville kuuluvien erittäin tärkeiden kollektiivisten etujen on joissain poikkeuksellisissa tilanteissa syrjäytettävä maan ulkopuolella olevien henkilöiden yksilölliset edut.” Tämä lausunto on hyvin tuore. Sen on hallintovaliokunta antanut aivan äskettäin ihmisoikeusselonteosta. Tämä lausunto on todellakin annettu huhtikuussa tänä keväänä, ja toivon, että perustuslakivaliokunnassa tämä asia nähdään tässä valossa ja ymmärretään, että nyt emme puhu aidoista turvapaikanhakijoista ja heidän oikeuksistaan, nyt puhumme siitä tilanteesta, jossa Venäjä, häikäilemätön Venäjä, käyttäisi ihmisiä aseena Suomea vastaan, Suomen painostamiseksi ja suomalaisen yhteiskunnan horjuttamiseksi. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ja edustaja Rantanen.