Viimeksi julkaistu 25.8.2022 15.15

Täysistunnon puheenvuoro PTK 74/2022 vp Täysistunto Torstai 16.6.2022 klo 16.01—19.54

2.2. Suullinen kysymys ansiotulojen verotuksen keventämisestä (Markku Eestilä kok)

Suullinen kysymysSKT 124/2022 vp
16.38 
Ben Zyskowicz kok 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Pääministeri Marin on huolissaan inflaation kiihtymisestä, ja huoli on aiheellinen. Ylisuuret nimellispalkkojen korotukset osaltaan kiihdyttäisivät inflaatiota. Koska työmarkkinapöydissä osataan laskea, niin eikö tuloverotuksen keventäminen olisi oiva keino pyrkiä hillitsemään ylisuuria palkankorotuksia? Tämän lisäksi siitä olisi seurauksena se, että suomalaisten yritysten hintakilpailukyky vahvistuisi suhteessa kilpailijamaihin, ja tämä kilpailukyvyn vahvistuminen taas edistäisi talouskasvua ja työllisyyttä. [Antti Lindtman: Kannatatteko tupoa?] Tämän johdatuksen jälkeen kysyn: eikö olisi järkevää nyt tehdä tällainen tuloverokevennys? 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Näin. — Pääministeri Marin.