Viimeksi julkaistu 11.11.2022 13.18

Täysistunnon puheenvuoro PTK 97/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 21.9.2022 klo 9.59—20.32

2. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp
16.17 
Mirka Soinikoski vihr 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Yhdyn omasta puolestani kiitoksiin Liikenne 12 ‑työn aikaansaannoksista tällä kaudella. 

Mutta sitten takaisin raiteille. Päärata on Suomen tärkein raideyhteys. Yli puolet suomalaisista asuu pääradan varrella, ja sen vaikutusalueella syntyy valtaosa Suomen bruttokansantuotteesta. Päärata on koko Suomen raideliikenteen valtasuoni, ja vaikutuspiiri ulottuu koko maahan. Investoinnit nykyiseen päärataan ovat ehdoton edellytys koko Suomen elinvoimalle. Siksi on hienoa, että hallitus nyt jatkaa tärkeitä investointeja päärataan yhteensä 430 miljoonan euron edestä. Se tarkoittaa pääradan varrella asuville sujuvampia matkaketjuja ja lyhyempiä matka-aikoja. Suomi-rata-hankeyhtiön selvitys uutta oikorataa koskien Tampereen ja Helsingin välille julkaistaan syyskuun lopussa. Kaikilla mittareilla mitattuna pääradan nykylinjauksiin rakennettavat lisäraiteet ovat paras ratkaisu pääradan välityskyvyn parantamiseksi. Kysynkin ministeri Harakalta: koska valtioneuvosto on linjaamassa Suomi-radan linjauksesta? 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Semi, olkaa hyvä.