Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.23

Täysistunnon puheenvuoro PTK 100/2020 vp Täysistunto Tiistai 23.6.2020 klo 15.40—19.38

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 18/2020 vp
18.08 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Hienoa, että ministeri on myös saapunut paikalle. 

Tämä 0,5:n henkilöstömitoituksen kirjaaminen lakiin on tuntunut ainakin opposition mielestä, meistä perussuomalaisista, aika vaatimattomalta. Kun me tunnemme sen tarpeen, mikä siellä hoivakentällä on, kun me tiedämme, että asiakkaat ovat hyvin huonokuntoisia ja tarvitsevat paljon apua ja ohjausta ja hoitajan avustavaa kättä, niin ajatteletteko, ministeri, niin, että tämä 0,5 nyt riittää? Ja miten viette sen viestin sinne kentälle, että sen ei tarvitse olla se minimi, 0,5, vaan se voi olla sen mukaan, millainen on näiden ihmisten toimintakyky ja millaista apua he tarvitsevat? Se voi olla toki jo 0,7, vaikka se 0,7 on vasta siellä vuonna 2023, jolloin sen on ajateltu tulevan voimaan. 

Arvoisa puhemies! Loppujen lopuksi ne hoivayksiköiden luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut tulevat seuraamaan tapahtumia niissä yksiköissä. Ja on erittäin tärkeätä, että se järjestelmä toimii ja että henkilö, joka huomaa epäkohtia työyksikössään, ei saa siitä minkäänlaista leimaa, vaan hän pystyy reilusti ja avoimesti puhumaan ja jopa vaatimaan lisää henkilöstöresursseja. Se osoittaa rohkeutta hoitajalta, joka huomaa, että hei, emme me pärjää täällä 0,5:llä, vaan me tarvitsemme 0,7, ja emme me pärjää täällä yhdellä yöhoitajalla, me tarvitsemme tänne kaksi yöhoitajaa, tai jos tulee vaativa saattohoitotilanne tai jos tulee koronaepidemia, jossa saattohoitotilanteita on valtavasti, me tarvitsemme paljon enemmän niitä yöhoitajia. [Välihuutoja sosiaalidemokraattien ryhmästä] Jokainen tarvitsee sen avun, ja se on erittäin tärkeää, että niitä hoitajia löydetään. 

Arvoisa puhemies! Liitot ovat hyväksyneet sen, muun muassa SuPer ja Tehy, että välittömään asiakastyöhön elikkä siihen itse hoitotyöhön luetaan myös hoiva-avustajat, kotiavustajat. Se tarkoittaa silloin sitä, että mahdollisesti hoiva-avustaja, jolle kuuluu vaikkapa osaston siivousta, hetken päästä siirtyy tekemään sitä itse hoivatyötä. Tässä me voimme miettiä, meneekö kaikki niin kuin Strömsössä — toivomme niin — ja kun työparina on hyvä, kokenut, osaava hoitaja, niin silloinhan me voimme uskoa näin, että kaikki toimii. 

Mutta kysyisin teiltä, ministeri, kun tarvitsemme paljon myös lisää koulutusta ja myös hoiva-avustajia kaivataan ja tarvitaan, niin miten menee heidän koulutuksensa nyt jatkossa. Kun olen kuullut, että on ajatuksissa, että heidän koulutukseensa tulisi osio sosiaali- ja terveysalan opinnoista ja sitten osio sieltä puhtaus- ja kiinteistöalan opinnoista, niin onko tällainen mahdollisesti nyt tulossa? Olisihan tärkeää, että heillä olisi myös sitä sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista siellä taustalla. 

Rahoitus ja raha on se, mistä me täällä puhumme koko ajan. On erittäin ikävää, että me aivan ensin lupasimme liikaa ja sitten huomasimme, että ei ole sitä rahaa lunastaa niitä lupauksia, ja nyt me laitamme edelleen hoivakentän [Puhemies koputtaa] odottamaan vuoteen 2023. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ministeri Kiuru, 5 minuuttia.