Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.23

Täysistunnon puheenvuoro PTK 100/2020 vp Täysistunto Tiistai 23.6.2020 klo 15.40—19.38

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 18/2020 vp
18.30 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Ministeri, puheenvuorossanne kerroitte ymmärtävänne minun tuohtumukseni, mutta kuten edustaja Vartiainen myös minä joudun sanomaan, että enhän minä suinkaan ole tuohtunut. Minä olen syvästi huolissani, mutta minä olen myös realisti, ja täytyy sanoa, että tämä näiden vanhusasioiden ympärillä käyty keskustelu eduskunnassa ja ajan kestäminen, että ollaan päästy näinkin pitkälle, on vaatinut lehmän hermoja. Eli ei tässä ole auttanut tuohtua, ei siellä työpaikalla eikä oikeastaan täälläkään. Pitää toivoa kaikkea hyvää ja parasta, että tämä lakiesitys ja tämä nyt hyväksyttävissä oleva laki kantaa, ja se ei ole se 0,5, vaan se voi olla myös 0,7 riippuen siitä, millaisia ihmiset ovat. 

Arvoisa puhemies! En ole kuullut kenenkään vielä kiittävän tästä hallituksen esityksestä. [Jouni Ovaska: Te sanoitte ”kiitos” aikaisemmassa puheenvuorossa!] Muistan vuonna 2008, kun lähdin jatko-opiskelemaan ja löysin käsiini ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen ja hämmästyin, miten upeaa ja hienoa tekstiä — se oli opus — siellä teoksessa oli. Nyt haluan kyllä sanoa niille, jotka ovat tämän lakiesityksen kirjoittaneet, että tämä on hieno paketti tietoa siitä, missä Suomessa ollaan menty vanhustenhoidossa, mihin ollaan menossa ja mihin pyritään. Täällä on todella hienoa asiatietoa, ja kaikille alan opiskelijoille voin suositella, että kaivakaa tämä netistä ja lukekaa. Tässä on hyvin paljon faktaa ja hyvää tietoa. Elikkä siinä tuli teille nyt niitä kiitoksia, mitä olette täällä kaivanneet. 

Arvoisa puhemies! Arvoisa ministeri, myös minä haluan antaa evästyksiä teille sinne, mitä perussuomalaiset toivovat. Myös meillä on toiveita. 

1) Voisiko henkilömitoituksen laiminlyönnistä olla sanktiot? 

2) Voisiko kotihoitoon myös saada lakisääteiset henkilöstömitoitukset? 

3) Voisiko saattohoidon parantamiseksi ja turvaamiseksi tehdä vielä enemmän Suomessa? Voitaisiinko ikäihmisten palveluissa myös turvata palliatiivisen hoidon saaminen? 

4) Voisiko omaishoidon tuki mahdollisesti olla verovapaa? Voisitteko, hallitus, sen selvittää, kuin myös sen, että omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät toimivat? 

Entäpä sitten potilasturvallisuus? Olisiko mahdollista, että ikäihmisten ja vanhusten hoidossa tapahtuvat potilasvahingot kirjattaisiin erillisesti omiin tilastoihinsa, jotta me tietäisimme, missä suomalainen vanhustenhoito menee? 

Ja sitten vielä se toimenpideohjelma, millä me saamme hoidettua niitä ihmisiä hoiva-alalle töihin, miten saamme houkuteltua Ruotsista, Norjasta hoitajat takaisin Suomeen. Hoitajat eivät saaneet sitä koronalisää, sen sijaan rauhanturvaajille ollaan antamassa tuntuvat palkankorotukset, koska heitäkään ei löydetä. Kysyisin ja pyytäisin, että joku raja sentään. Arvostetaan suomalaisia hoitajia, työntekijöitä. He pitävät meistä kaikista huolta, kun on sen aika. Erityisesti korona on ollut hyvin raskasta kaikille siellä kentällä työskenteleville. — Kiitos.