Täysistunnon puheenvuoro
PTK
103
2018 vp
Täysistunto
Torstai 18.10.2018 klo 16.00—19.11
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  Liikenne- ja  viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä laeista annetun hallituksen esityksen (HE 61/2018 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
17.19
Markku
Pakkanen
kesk
Arvoisa rouva puhemies! Niin kuin on kuultu, tässä on käsittelyssä erittäin iso uudistus. 650 sivua jo asiana kertoo siitä, että on tehty pitkä ja perusteellinen lainvalmistelu- ja uudistustyö. Täällä on nostettu esiin tärkeitä kohtia, muun muassa tämä kyberturvallisuuden huomioiminen tässä asiassa. 
Maakuntauudistus, mitä täällä salissa on monessa eri yhteydessä käsitelty ja käsitellään vielä tulevinakin kuukausina, on ollut yksi haasteellinen asia tässäkin uudistuksessa, ja siksi on jouduttu täydentämään tätä esitystä. 
Valiokunta on mielestäni tehnyt arvokasta työtä ja tehnyt tärkeitä huomioita muun muassa tähän lainvalmistelukysymykseen. Ei sitä käy kiistäminen. Totta kai lainvalmistelun pitää olla perusteellista. Ja jos siinä havaitaan jotain, niin valiokunta tekee siitä asianmukaisen kirjauksen omaan tekstiinsä. 
Se, että arvostellaan kaikkia uudistuksia, lienee kuitenkin opposition päätehtävä. Tässäkin tapauksessa se lähtee siitä, että uudistuksia vastustetaan niin kuin täällä on muutaman vuoden aikana kuullut. Mutta on syytä muistaa, että missään asiantuntijalausunnossa ei esitetty tämän uudistuksen kaatamista. Nimenomaan sitä kaatoa ei minkään asiantuntijan lausunnosta löydy. Siellä on esitetty kysymyksiä ja mahdollisia epäilyjä, mutta kukaan asiantuntija ei missään vaiheessa sanonut, että tämä uudistus pitää kaataa. Näin eivät siis ole asiantuntijatkaan sanoneet. 
Loppujen lopuksi kaikki uudistukset ratkeavat sen jälkeen, kun uudistus on tehty, on katsottu, kun se toteutuu ja miten siinä toteutumisessa on käynyt. Silloin tiedetään, onko uudistus ollut tarpeellinen ja asianmukainen. 
Viimeksi julkaistu 28.2.2020 13.39