Täysistunnon puheenvuoro
PTK
103
2018 vp
Täysistunto
Torstai 18.10.2018 klo 16.00—19.11
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  Liikenne- ja  viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä laeista annetun hallituksen esityksen (HE 61/2018 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
17.26
Markku
Pakkanen
kesk
Arvoisa rouva puhemies! Käytin puheenvuoroni lopussa sanontaa, että uudistumisen toteutuminen pystytään arvioimaan vasta, kun uudistus on tehty, ja sen jälkeen, kun arvioidaan sitä uudistusta, ratkeaa, onko se ollut hyvä vai huono uudistus.  
Tässä edustaja viittasi taksiuudistukseen, joka täällä salissa myös aiheutti kovaa keskustelua. Nyt uudistus on tehty, ja paraikaa seurataan, miten siinä uudistuksessa on käynyt. Ja niin kuin edustaja hyvin tietää, meillä on jo nyt valiokunnassa asia, missä vähän tarkennetaan tätä uudistuksen sisältöä.  
Tulevaisuudessa voidaan varmaan myös tähän virastouudistukseenkin palata tavalla tai toisella, mikäli siihen antaa aihetta se, että siinä on jotain sellaista korjattavaa tai täsmennettävää. Mutta ei sitä etukäteen tiedä näistäkään uudistuksista.  
Yleensä kyllä se kaatoesityskin siellä joissakin sanonnoissa aina valiokunnassa tulee, ei toki tässä esityksessä, mutta joissakin esityksissä tulee se, että uudistus ja sen valmistelu pitää keskeyttää tai lopettaa. 
Puhemies Paula Risikko
Sitten ministeri, olkaa hyvä, 3 minuuttia. 
Viimeksi julkaistu 28.2.2020 13.39