Täysistunnon puheenvuoro
PTK
103
2020 vp
Täysistunto
Torstai 25.6.2020 klo 12.01—19.38
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 88/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
13.12
Arja
Juvonen
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Koronakriisi aiheuttaa monenlaista velkaa: paitsi rahallista, myös hoitovelkaa. Annan syksylle hieman evästyksiä ja toivon, että kiinnitätte erityistä huomiota siihen, että ihmiset pääsevät hoitoihin, pääsevät leikkauksiin, hoitojonot vetävät ja hoitotakuun puitteissa toimitaan. On erittäin huolestuttavaa, mikäli koronan toinen aalto tulee, ja todennäköisesti myös tulee, ja meidän on valmistauduttava kaikin mahdollisin keinoin. 
On huolestuttavaa, että terveydenhuollon sektori, jota me varmasti kaikki pidämme äärettömän tärkeänä, on koronakuilussa jäänyt sinne kuilun pohjimmaiseksi. Hoitajat eivät ole saaneet koronalisiä, päinvastoin heidän työehtojaan ja työssäoloaan on tiukennettu. Toivoisin, että huomaisitte hallituksessa myös tämän asian ja ehkäpä myös mainitsisitte jossakin puheessanne sen terveydenhuoltosektorin tärkeyden. Koronalisä olisi kuulunut hoitajille, aivan kuten Puolustusvoimat aikoo korottaa rauhanturvaajien tulevia palkkioita, [Puhemies koputtaa] koska heitä ei tahdota saada kentälle. Hoitajatkin ovat kohta kadonneet. [Antti Lindtman: Kannattiko leikata ne lomarahat!] 
Viimeksi julkaistu 14.9.2020 14.34