Täysistunnon puheenvuoro
PTK
103
2020 vp
Täysistunto
Torstai 25.6.2020 klo 12.01
4.1
Suullinen kysymys koronaepidemiasta ja yksityisautoilun kustannuksista (Sheikki Laakso ps)
Suullinen kysymys
SKT 89/2020 vp
16.06
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Kohtuuhintaisen asumisen varmistaminen on todella tärkeää, ja sen takia me olemme juuri tehneet näitä MAL-sopimuksia. Niin kuin ministeri Harakka totesi, neuvottelutulokset on saatu nyt valmiiksi neljän suurimman kaupunkiseudun kanssa, ja sillä halutaan varmistaa, että yhdessä kaupunkiseutujen kanssa huolehditaan siitä, että tonttitarjontaa riittää, on riittävästi ARA-tuotantoa, joka takaa kohtuuhintaisen asumisen, ja myös siitä, että asunnot sijoittuvat sillä tavalla hyvin, että pystyy myös joukkoliikennettä hyödyntämään. Nyt näiden neljän kaupunkiseudun lisäksi tällä hallituskaudella laajennetaan tätä MAL-sopimusta myös kolmelle muulle seudulle, Kuopioon, Jyväskylään ja Lahteen, ja näiden seutujen kanssa on nyt jo alettu käymään neuvotteluita, ja toivottavasti me niissä myös etenemme niin, että voimme varmistaa hyvän yhteistyön kaupunkiseutujen kanssa sekä siellä seudulla keskenään että valtion ja seutujen kanssa. 
Viimeksi julkaistu 25.6.2020 18.27