Täysistunnon puheenvuoro
PTK
104
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 26.6.2020 klo 10.00—13.01
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-310462
Lausumaehdotus 26.6.2020
Liite 5A
12.40
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa herra puhemies! Tästä täytyy todellakin vielä muistuttaa, että me kaikki tietäisimme varmasti, minkä asian äärellä me olemme ja mitä me äänestämme. Ei ole hylkäysesityksiä tehty. Oli voimaantulosäännöksessä muutosesitys, josta jo äänestettiin, ja se liittyi perussuomalaisten tekemään esitykseen, koska meidän toiveemme oli, että mitoitus olisi ollut 0,7. Vähän erilainen, vähän vahvempi viesti kentälle myös. 
Arvoisa puhemies! Paljon on hyviä lausumia todellakin, ja täytyy antaa kiitosta sosiaali‑ ja terveysvaliokunnassa toimineille jäsenille, kun tätä käsiteltiin. Me perussuomalaiset saimme sinne mietintöpohjaan muutamia teemoja nostettua liittyen muun muassa potilasturvallisuuteen ja myös koulutuspaikkoihin tulevaisuudessa, myös hoitotyön johtamisen koulutukseen. Meillä on tulevaisuudessa erityisesti täällä Uudellamaalla, pääkaupunkiseudulla, suuri pula osaavasta johtajuudesta hoitotyössä. Johtajien tehtävä on valvoa, että toimintayksiköissä toimitaan lakien ja säädösten mukaisesti, ja luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut taasen seuraavat, että siellä ruohonjuuritasolla asiat hoituvat. [Puhemies: Kiitoksia!] — Arvoisa puhemies, vielä jos saan luvan jatkaa hieman, [Puhemies: Ilman muuta!] kun tämä on ollut niin pitkä ja kivinen tie, tämä vanhusten hoidon asia. — Olen tehnyt kaksi lakialoitetta liittyen hoitajamitoitukseen, ja on hyvä asia, että nyt olemme tässä pisteessä. On myös saattohoitolakiesitys. Toivon, että sekin etenee. 
Edustaja Lindén, pidätte aina täällä erittäin hyviä puheenvuoroja, niitä on ilo kuunnella, ja kerroitte syntymäpäivistä, joita teidän läheisillänne on aprillipäivän aikoihin. Ne ovat hienoja päiviä, on syntynyt milloin tahansa. Olen itse syntynyt Sibeliuksen päivänä joulukuussa, mutta se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että haluaisin tänään soittaa Finlandiaa täällä, [Kimmo Kiljunen: Miksei?] koska suhtaudun hieman skeptisesti ja epäilevästi tähän, mitä tuleman pitää. — Miksikö? Kyllä se varmasti kokemus on, ja kun te sanoitte, että ”0,5, sillä ei mennä”, vaan kyllä sillä mennään eteenpäin nyt, ja se tulee olemaan rankkaa siellä kentällä.  
Ja todellakin hyvää kesää kaikille voi toivottaa, mutta myös hoitotyöntekijöille. Pitkä kuuma kesä on tulossa, pitkä kuuma loppuvuosi, ensi vuosi, seuraava. Toivotaan, että sitten vuonna 23 oikeasti on se 0,7. Sitä me kaikki toivomme ja sen me varmasti myös olemme kaikille velkaa. 
Viimeksi julkaistu 12.8.2020 15.09