Täysistunnon puheenvuoro
PTK
106
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 25.10.2016 klo 14.04—20.39
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
16.08
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa rouva puhemies! Tämä hallituksen esitys on toivottu ja hyvä uudistus. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion koulutuskorvauksen maksamista koskevia säännöksiä niin, että valtion korvausta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen maksettaisiin jatkossa myös yliopistoille. Esityksessä ehdotetaan, että lakiin lisätään uusi pykälä koulutuskorvauksen maksamisesta yliopistolle, ja sen mukaan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta järjestävälle yliopistolle korvattaisiin valtion varoista korvausta koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista. 
Tämän muutoksen myötä yliopistoilla olisi nykyistä parempi mahdollisuus lähteä kehittämään ja koordinoimaan erikoistumiskoulutuksen sisältöä ja laatua. Tämä näkyisi, niin kuin tässä jo on tullut mainittuakin, koulutuksen laadun parantumisena ja osaavampina erikoislääkäreinä ja erikoishammaslääkäreinä, ja myös koulutuksen kestoa olisi mahdollisuus lyhentää nykyisestä 8—10 vuodesta lähemmäksi tavoiteaikaa, joka on 5—6 vuotta lääkäriksi tai hammaslääkäriksi valmistumisesta. Pidän tätä ihan hyvänä asiana, ja mielestäni tämä tukee myös hallituksen kärkihanketta 3, jonka yhtenä ajatuksena on juurikin opintopolkujen joustavoittaminen ja työelämään astumisen nopeuttaminen. Mielestäni tässä on yksi hyvä, ihan konkreettinen mahdollisuus siihen, että tämä kärkihankekin etenee. Saadaan ammattilaisia sinne työkentälle, koska kyllähän meillä lääkäreistä on kova pula ja kyllä erikoishammaslääkäreitäkin tarvitaan enenevissä määrin Suomessa. 
Viimeksi julkaistu 3.4.2019 18:27